Ceník - mateřské školy

Tento ceník platí pro výuku v mateřských školách.

Výuce 1x týdně odpovídá 15 lekcí za pololetí. První lekce je ukázková a je zdarma pro všechny zájemce, vyplnit přihlášku a zaplatit kurzovné stačí až po této první lekci.

Učebnice pro výuku vybírá vyučující a studenti jsou povinni si je zakoupit -- orientační cena učebnice je cca 300 až 350 Kč. Prodej učebnic zajišťuje vyučující.

Cena za výuku je stanovená následující tabulkou (AJ = angličtina, FJ = francouzština, ŠP = španělština) -- čím více kurzů dítě navštěvuje, tím nižší je cena za kurz!

kurzy cena za pololetí
Kladno a okolí Praha
1x týdně AJ 2100,- 2300,-
1x týdně FJ 2100,- 2300,-
1x týdně ŠP 2100,- 2300,-
2x týdně AJ 3200,- 3600,-

Číslo účtu pro platbu: 0385807349/0800, popřípadě hotově ve škole. Jako variabilní symbol doporučujeme uvést rodné číslo.

Kurzovné se platí na půl roku předem, do konce října a do konce ledna. Pokud není včas uhrazeno, bude žák z výuky vyloučen. Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně.

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS