Ceník

NOVĚ SLEVA 10% na druhý a další kurz ve stejném pololetí!


Cena za první kurz:Zlevněná cena za druhý a další kurz*:

*Slevu získáte, pokud vy nebo jiný člen vaší rodiny (sourozenec, rodič, dítě) v daném pololetí již dochází do nějakého našeho kurzu (platí pro levnější kurz) - nejdražší z kurzů je vždy za plnou cenu, každý další kurz se slevou 10%.

Některé kurzy, například kurzy s rodilým mluvčím, mohou mít stanovenou odlišnou cenu; pro každý kurz je platná cena uvedená v rozvrhu.

Nové číslu účtu pro platbu výukových pobytů a kurzů všech jazyků kromě angličtiny: 215963787/0600. Kurzy angličtiny: 0385807349/0800 (jako variabilní symbol doporučujeme uvést rodné číslo). Kurzovné je možné uhradit i v hotovosti.

Školní rok začíná 16. 9. 2020 a končí 14. 6. 2021. (podrobnosti viz rozpis vyučovacích a volných dnů). Uvedené ceny jsou za jedno pololetí.

Upozorňujeme, že místo v kurzu je studentovi zajištěno až po uhrazení kurzovného. Kurzovné proto uhraďte ještě před zahájením výuky, případně nejpozději v druhém týdnu vyučovacího pololetí. (Pro studenty přistupující do kurzu v průběhu výuky je termín pro zaplacení kurzovného jeden týden od začátku docházky do kurzu.)

* V případě odpadnutí z vyšší moci se kurzovné nevrací. V tom případě přecházíme na online formu výuky.

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné. (další pravidla najdete v Pravidlech výuky)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS