Ceník

Ceny na jedno pololetí ve školním roce 2022/2023 jsou následující:

Skupinové kurzy

Individuální lekce

Speciální nabídka: SLEVA 10 % na druhý a každý další skupinový kurz ve stejném pololetí! Nárok na slevu vzniká, pokud vy nebo jiný člen vaší rodiny (sourozenec, rodič, dítě) v daném pololetí již dochází do nějakého našeho skupinového kurzu – nejdražší z kurzů je vždy za plnou cenu, každý další kurz se slevou 10 %.


Číslo účtu pro platbu výukových pobytů a kurzů je 0385807349/0800, jako variabilní symbol doporučujeme uvést rodné číslo. Kurzovné je možné uhradit i v hotovosti.

Školní rok začíná 12. 9. 2022, první pololetí končí 30. 1. 2023 (podrobnosti viz rozpis vyučovacích a volných dnů). Uvedené ceny jsou za jedno pololetí.

Upozorňujeme, že místo v kurzu je studentovi zajištěno až po uhrazení kurzovného. Kurzovné proto uhraďte ještě před zahájením výuky, případně nejpozději v druhém týdnu vyučovacího pololetí. (Pro studenty přistupující do kurzu v průběhu výuky je termín pro zaplacení kurzovného jeden týden od začátku docházky do kurzu.)

* V případě odpadnutí z vyšší moci se kurzovné nevrací. V tom případě přecházíme na online formu výuky.

Kurzovné se neodečítá ani nevrací, ani v případě, že jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzu nedocházíte. Dlouhodobé onemocnění a podobné případy se řeší individuálně. Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje i pokud není včas uhrazeno kurzovné. (další pravidla najdete v Pravidlech výuky)

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS