Přehled vyučovacích a volných dnů

Školní rok 2022/2023

Školní rok začíná 11. 9. 2023 a končí 16. 6. 2024.Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023

Poslední den výuky v roce 2023: 19. 12.

Vánoční prázdniny: 20. 12. 2023 až 2. 1. 2024

První den výuky v roce 2024: 3. 1.

Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024

Jarní prázdniny: 26. 2. 2024 až 3. 3. 2024

Velikonoce: 28. 3. 2024 až 1. 4. 2024


Ve dnech, které jsou vyznačeny červeně (jako volné), neprobíhá v JŠ ROSA pravidelná výuka. Toto je zohledněno při kalkulaci kurzovného a není tedy možné za kurz v těchto dnech požadovat jakoukoli náhradu.

Učitel se může se studenty individuálně dohodnout na lekci navíc, na přesunu lekce nebo na jejím zrušení. Toto je vždy předem konzultováno s vedením JŠ ROSA.

Pokud by se student domníval, že tímto způsobem dochází k odučení jiného počtu lekcí, než by odpovídalo počtu vyznačenému v kalendáři, může na tuto skutečnost upozornit svého učitele, případně vedení JŠ ROSA, a tato záležitost s ním bude projednána.

V některých případech (např. při onemocnění učitele) může dojít k dočasnému spojení dvou skupin. V takovém případě se nejedná o skutečnost podle předchozího bodu.

Svou neúčast na lekci, případně svůj pozdní příchod, pokud možno hlašte předem svému učiteli. Pokud se do 15 minut od pravidelného začátku lekce nedostaví ani jeden student, může být tato lekce zrušena bez náhrady.

Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS