Rozřazovací test

Pro orientační zjištění své úrovně angličtiny můžete použít náš online test.

Pro spolehlivé stanovení Vaší úrovně angličtiny (nebo jiného jazyka) a odpovídající zařazení do kurzu doporučujeme osobní absolvování vstupního testu u nás. Testování probíhá v JŠ ROSA (adresa a mapa viz kontakty), datum a čas dle předchozí domluvy (nejlépe pracovní dny mezi 9:00 a 19:00). Testování má ústní a/nebo písemnou podobu a je zdarma.

Termín testu navrhněte dle svých časových možností, pokud možno uveďte alespoň několik vyhovujících variant. Přesný datum a čas potvrdíme pomocí e-mailu, SMS nebo telefonátu na níže vyplněnou adresu/tel. číslo nejpozději do dvou pracovních dnů.

Přihláška na rozřazovací test
Certifikáty Sleva PARTNEŘI Merci SKS